Minimumloon per 1 juli 2014 naar €1.495,20

Minimumloon per 1 juli 2014 naar €1.495,20

Onlangs werden de bedragen bekendgemaakt die in de tweede helft van 2014 gelden voor het minimumloon en daarvan afgeleide minimumjeugdloon. Het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar stijgt met 0,65% naar € 1.495,20 bruto per maand.

Lees verder op Rendement.nl (bron).

Cultuur en staatssteun

Cultuur en staatssteun

In art. 167 lid 1 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) staat dat de Unie bijdraagt tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten. Maar omdat culturele activiteiten vaak niet winstgevend zijn, kan de kwaliteit en kwantiteit van het culturele aanbod in een lidstaat in de praktijk vaak niet verzekerd worden zonder overheidssteun.

Voorheen ging de Europese Commissie eerst na of een steunmaatregel ter bevordering van cultuur staatssteun zou opleveren en, zo ja, of de maatregel voldeed aan de vereisten uit art. 107 lid 3d VWEU. Decentrale overheden moesten zulke steunmaatregelen dus altijd eerst ter beoordeling bij de Commissie aanmelden.
Woensdag 21 mei heeft de Europese Commissie De Nieuwe Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) aangenomen. De AGVV is herzien in het kader van de modernisering van de staatssteunregels. De nieuwe AGVV treedt in werking op 1 juli 2014.

De nieuwe AGVV staat zowel investerings- als exploitatiesteun voor cultuur en cultureel erfgoed toe (artikel 53). Onder investeringssteun vallen bijvoorbeeld de kosten voor de bouw of modernisering van cultuurvoorzieningen. Onder exploitatiesteun vallen onder ander de kosten voor tentoonstellingen, uitvoeringen en evenementen en voor personeel dat in de culturele instelling werkzaam is.

Zie voor een voorbeeld: Hoe netto-inkomsten museum berekenen conform vrijstelling cultuursteun in nieuwe AGVV?

Toelichting op de invoering van de VAR / webmodule

Toelichting op de invoering van de VAR / webmodule

Het kabinet wil, om schijnconstructies en schijnzelfstandigheid te bestrijden, per 1 januari 2015 de huidige VAR vervangen door een VAR-webmodule. De VAR-webmodule moet per afzonderlijke opdracht worden ingevuld door de opdrachtnemer. Aan de hand van verschillende vragen wordt de opdrachtnemer door de webmodule heen geleidt. Zodra de webmodule volledig is ingevuld krijgt de opdrachtnemer het resultaat te zien. Indien uit de webmodule blijkt dat een VAR kan worden afgegeven, dient hij deze vervolgens te overleggen aan de opdrachtgever. De gedachte is dat de juistheid van de VAR-verklaring verbetert door de opdrachtgever medeverantwoordelijk te maken voor wat de zzp’er invult.

Lees verder in de bijlage: Toelichting op invoering van VAR – Webmodule

Nederland Ontdekt Zichzelf

Nederland Ontdekt Zichzelf

Hét platform voor de zichtbaarheid en vindbaarheid van amateurkunst, kunsteducatie en kunstbeoefening in Nederland is 10 mei jl. gelanceerd: Nederland Ontdekt Zichzelf. Hierop staan alle organisaties die kunstbeoefening, kunsteducatie en amateurkunst aanbieden. Het grote publiek kan met behulp van de zoekmachine vinden waar zij hun creatieve kracht kunnen ontwikkelen bij hen in de buurt. Daarnaast geeft de site een overzicht van aanbod en activiteiten die door het land heen plaatsvinden.

Recordbedrag voor musea door Museumkaart
In 2013 kwam een recordbedrag van 40 miljoen euro ten goede aan musea door de Museumkaart. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van 2012. Het aantal kaarthouders nam vorig jaar met 18 procent toe. Er zijn nu 1 miljoen mensen met een Museumkaart. Het aantal bezoeken steeg met 28 procent naar 6,4 miljoen. In 2013 keerde de stichting volgens het jaarverslag van de Stichting Museumkaart 37,6 miljoen euro uit aan de aangesloten musea plus nog 2,4 miljoen aan andere vergoedingen. In 2005 was dat in totaal nog maar 6,4 miljoen euro.

Bron: Museumvereniging

Gemeenten investeren én bezuinigen op theaters

Gemeenten investeren én bezuinigen op theaters

Enerzijds worden theaters geconfronteerd met de gevolgen van bezuinigingen op de cultuursubsidies en de economische crisis, anderzijds zijn sinds 2008 juist veel theaters heropend na ingrijpende verbouwingen of nieuwbouw. Terwijl bezoekersaantallen met een kwart zijn gedaald, sponsoring terugloopt en zalen moeizamer worden verhuurd. Dit blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. Sinds de crisis in 2008 uitbrak, is er voor bijna 700 miljoen euro geïnvesteerd in 49 nieuwe en stevig gerenoveerde theaters.

Bron: Boekmanstichting

Laatste mogelijkheid voor doorgeven internetadres ANBI’s

Laatste mogelijkheid voor doorgeven internetadres ANBI's

Deze week stuurt de Belastingdienst een brief naar ongeveer 2.500 algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), ook wel goede doelen genoemd. Wij vragen ze daarin voor 1 juli 2014 alsnog hun internetadres aan ons door te geven.

Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor ANBI’s; zij moeten onder andere een aantal gegevens via het internet publiceren. Een overzicht van alle ANBI’s met hun internetadres vindt u op de internetsite van de Belastingdienst.

De meeste instellingen hebben hun internetadres al aan de Belastingdienst doorgegeven, maar nog niet alle ANBI’s hebben dat gedaan. Deze groep ontvangt van de Belastingdienst een brief met een laatste oproep.

Geeft een ANBI haar internetadres niet door?

Als een ANBI haar internetadres niet voor 1 juli aan ons doorgeeft, trekken wij met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 de ANBI-status in. Daardoor kunnen de instellingen niet meer gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

ANBI portal voor leden Federatie Cultuur

De Federatie Cultuur heeft voor de leden van de bij de FC aangesloten koepels een portal waarop ANBI’s de gegevens kunnen uploaden. Ga hiervoor naar: anbi.federatiecultuur.nl.

Bron: Belastingdienst

 

Federatie Cultuur reageert op wetsvoorstel vpb-plicht

Federatie Cultuur reageert op wetsvoorstel vpb-plicht

De Federatie Cultuur heeft een reactie ingestuurd op de internetconsultatie van het wetsvoorstel verplichte vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven. De FC pleit ervoor instellingen met de status van culturele ANBI vrij te stellen van de belastingplicht.

De directe en indirecte overheidsbedrijven in de cultuursector zullen ten gevolge van het wetsvoorstel over hun resultaat vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Voorbeelden van deze bedrijven zijn archieven, openbare bibliotheken, musea, muziekscholen en centra voor de kunsten, theaters, muziekpodia en podiumkunstgezelschappen.

Klik hier voor de reactie van de FC: Reactie FC op Wetsvoorstel modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen.pdf

Belastingdienst pakt schijnzelfstandigheid aan

Belastingdienst pakt schijnzelfstandigheid aan

De Belastingdienst loopt ieder jaar miljoenen euro’s mis door zzp’ers die profiteren van de fiscale voordelen voor ondernemers, maar eigenlijk een verkapt dienstverband hebben. De fiscus wil hier nu paal en perk aan gaan stellen.

Leer verder

Voorbereiden op wijzigingen per 1 juli 2014

Voorbereiden op wijzigingen per 1 juli 2014

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet werk en zekerheid, waardoor onder meer het ontslagrecht op de schop gaat. De meeste maatregelen gaan in op 1 juli 2015, maar sommige wijzigingen treden al 1 juli 2014 in werking. Hierop moet u zich binnenkort dus voorbereiden.

Lees verder