De Federatie Cultuur bundelt de branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, cultuureducatie, amateurkunst, podia, festivals en orkesten. De Federatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze branches. De Federatie Cultuur stelt zich in op constructief overleg met alle partijen met wie valt samen te werken aan de beste maatschappelijke inbedding van de sector kunst & cultuur. Daartoe behoren de overheden, vakbonden, het kunstvakonderwijs, VNO-NCW, MKB-NL, Platform ACCT en Kunsten’92.

De Federatie Cultuur bestaat uit de volgende leden:

Cultuurconnectie – Brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk
NAPK – Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
Museumvereniging
VNPF – Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals
VOB – Vereniging van Openbare Bibliotheken
VSCD – Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

VvNO – Vereniging van Nederlandse Orkesten

Meer informatie over de leden