FC

Reactie op beleidsadvies minister Bussemaker inz ‘Meedoen is de kunst’

Reactie op beleidsadvies minister Bussemaker inz 'Meedoen is de kunst'

Ter voorbereiding op het Tweede Kamerdebat op 2 juli a.s. over cultuureducatie hebben Kunstconnectie, samen met Kunsten ‘92 en de Federatie Cultuur een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief pleiten de organisaties voor een dekkend stelsel voor cultuureducatie en -participatie: actieve inzet van de minister om een convenant tot stand te brengen tussen de drie overheden; aansluiting tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie; en borging van talentontwikkeling.

Lees de brief

 

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553