FC

Overgangsregel ontslag- en transitievergoeding

Overgangsregel ontslag- en transitievergoeding

Op 1 juli 2015 wordt de ontslagvergoeding zoals we die nu kennen vervangen door de transitievergoeding. Om te voorkomen dat werkgevers een dubbele vergoeding moeten betalen in verband met regels uit de lopende cao of een sociaal plan, komt er een overgangsregeling.

Lees verder

Bron: Rendement.nl

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553