Door de Federatie Cultuur is een brief toegezonden aan de informateur om in het kader van de kabinetsformatie en een nieuw regeerakkoord in wording de nodige aandacht te schenken aan de infrastructuur cultuur.

De Federatie Cultuur geeft in de brief de volgende aandachtspunten mee:
• De culturele infrastructuur dreigt blijvend schade op te lopen
• Er dreigt een onnodig verlies van structurele arbeidsplaatsen
• Het rijk, provincies en gemeenten moeten de handen in één slaan.

De brief is hier te lezen.