Inschrijving Leiderschap in Cultuur geopend - informatiemiddag 9 februari a.s.

Leiderschap in Cultuur is een leerprogramma voor professionals in kunst en cultuur. Het stimuleert persoonlijke groei en het bedenken en uitproberen van nieuwe werkwijzen en businessmodellen. Deelnemers worden veertien maanden lang uitgedaagd om hun visie op de sector aan te scherpen en nieuwe verbindingen te leggen met ander cultuurmakers, disciplines en sectoren. LinC wordt aangeboden door de Universiteit Utrecht en Kennisland in samenwerking met HKU en Coaching in de cultuur.

De eerste lichting heeft inmiddels een certificaat ontvangen, de tweede lichting is goed op weg. Dankzij hun enthousiaste inbreng is LinC niet alleen een leerprogramma, maar ook een netwerk van vernieuwers die samen werken aan een sterke kunst- en cultuursector. U kunt hier deel van uitmaken. Onlangs is de inschrijving voor de derde editie van LinC geopend. Wellicht bent u zelf geïnteresseerd of kent u in uw netwerk of omgeving potentiële deelnemers. Kandidaten kunnen zich tot 1 april 2015 aanmelden, het programma start in september. Op 9 februari vindt in Utrecht een informatiemiddag plaats. Hier kunt u in contact komen met het LinC-team en met eerdere deelnemers.

LinC in het kort:

– Veertig gemotiveerde deelnemers uit de kunst- en cultuursector starten in september met het programma van veertien maanden, naast hun reguliere werkzaamheden.

– Gebalanceerd, breed leerprogramma dat aansluit bij actuele vraagstukken.

– Groeiend netwerk van leiders in de wereld van kunst en cultuur.

– Kosten: € 20.000, waarvan de deelnemer zelf tien procent (€ 2.000) bijdraagt. Het resterende bedrag wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

– Informatiebijeenkomst: maandag 9 februari 13.00-14.00 uur, Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht. Aanmelden graag via info@leiderschapincultuur.nl

Meer informatie vindt u in de bijlage LinC 2015
of op www.leiderschapincultuur.nl.