Conferentie Diversiteit en gelijke kansen in de culturele en creatieve sector

‘Een toekomstbestendige sector is een inclusieve sector.’ Dat is het centrale thema tijdens de
werkconferentie van de Federatie Cultuur en het LKCA op 10 december 2018. Het doel van
deze actieve dag is vast te stellen wat de culturele en creatieve sector kunnen doen om
inclusiever te worden. Het wordt een dag met wisselende perspectieven, schurende
momenten, volop kruisbestuiving en het positief waarderen van verschillen.

Locatie:
Gooiland
Emmastraat 2
1211 NG Hilversum