Bussemaker vraagt advies Raad voor Cultuur over toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur

Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur om advies gevraagd over de toekomst van het cultuurbeleid en de basisinfrastructuur 2017-2020. In het eerste deel van haar brief vraagt zij de Raad te adviseren over een agenda voor het cultuurbeleid. Het gaat daarbij om ontwikkelingen die op de langere termijn de vraag naar en het aanbod van cultuur beïnvloeden, zoals de aansluiting van het cultuuraanbod op de vraag van de samenleving, cultuurspreiding en de samenwerking tussen overheden, kwaliteitsoordeel door deskundigen, versterking van de empirische basis van het cultuurbeleid door cijfers over het cultuurbeleid, en andere financieringsvormen.

In het tweede deel stelt zij de Raad, met het oog op de financiering van cultuur in de periode 2017-2020, een aantal specifieke vragen. Bussemaker geeft aan de bijdrage van culturele instellingen aan de samenleving in brede zin te zullen beoordelen, waarbij het in de eerste plaats gaat om de artistieke prestaties maar ook om de maatschappelijke betekenis van cultuur, haar impact op de omgeving en het bereik van nieuw publiek. Bussemaker vraagt de Raad in maart met zijn advies te komen. Voor de zomer zal zij dan haar uitgangspuntenbrief met de uitgangspunten voor de subsidieperiode 2017-2020 en de criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen, aan de Tweede Kamer toesturen.

Meer informatie