De onderstaande vacature is inmiddels gesloten. Ga voor meer informatie over Cultuur en Creatief Inclusief naar de website

 

Gezocht: een creatieve Projectleider (28 à 32 uur per week) die van aanpakken weet!

Ben jij die initiatiefrijke, creatieve en doortastende Projectleider die we zoeken voor de uitvoering van het Actieplan `Cultuur en Creatief Inclusief’? Dan kom je precies op tijd! De stuurgroep Culturele Diversiteit, een samenwerkingsverband van branches en fondsen, wil de culturele sector in Nederland de komende tijd veel diverser maken. Er ligt een ambitieus Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’ klaar, waar veel partijen zich aan willen verbinden. Nú komt het aan op de uitvoering en daarvoor zijn we op zoek naar jou!

De context: het Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’

Het doel van het Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’ is bij te dragen aan een sterke, toekomstbestendige culturele en creatieve sector die de samenleving representeert. Het samenwerkingsverband van werkgeversverenigingen in de cultuursector, de Federatie Cultuur, wil inclusiviteit in brede zin bevorderen en dit plan biedt daartoe handvatten.

De diversiteit van de bevolkingssamenstelling wordt steeds duidelijker voelbaar. Er leven maatschappelijke discussies over white privilege, dekolonisatie en het ontstaan van in sociaal-economisch opzicht gescheiden werelden. Meer nog dan verschil in sekse, leeftijd, opleiding en geografie, is de culturele achtergrond een van de meest prangende, delicate en groeiende vormen van maatschappelijk verschil, zeker in de Randstad en de grotere steden in Nederland. Het is juist dit verschil dat de cultuursector in de kern raakt.

Cultuur verbindt en verrijkt, en zou dat moeten doen, ongeacht culturele achtergrond. Dat is echter nog niet altijd het geval. Een deel van het potentiële publiek voelt zich niet aangetrokken tot het culturele aanbod. De culturele en creatieve sector worden nog nauwelijks gezien als branches met beroepsmatige perspectieven. Instellingen lopen zo publiek en medewerkers mis, en vooral de kans om een andere cultuur binnen de eigen organisatie, in de zalen en op de podia te krijgen. Culturele instellingen nemen het onderwerp steeds meer ter harte, zowel vanuit moreel oogpunt als vanuit het economische besef dat ze ‘de boot missen’ als niet wordt geïnvesteerd in nieuwe publieksgroepen.

Het actieplan Cultuur en Creatief Inclusief kent vier pijlers:

A. Campagne: Cultuur is Inclusief

We zorgen dat inclusiviteit in de cultuursector op ieders netvlies komt. Via een online platform en via de brancheverenigingen communiceren we direct naar meer dan 1500 culturele instellingen. De Code Culturele Diversiteit Award bouwen we uit tot een bekende en gezaghebbende prijs, die stimuleert tot excellentie en experiment. De jaarlijkse uitreiking van de prijs wordt hét event over inclusiviteit in de cultuursector met showcases van best-practices en nieuw talent, een markt, speeddates en debatten.

B. Vernieuwen van de Code Culturele Diversiteit

De definitie van culturele diversiteit staat ter discussie. Bovendien zijn andere vormen van diversiteit onderwerp van debat. Hoe breed of smal moeten we culturele diversiteit nemen en kunnen we niet beter spreken van inclusiviteit? We gaan die discussie aan, in de cultuursector en met andere sectoren waar dit brede maatschappelijke vraagstuk speelt. Denk aan de media, het onderwijs, de wetenschap. We komen met een herziene definitie en passen de code hierop aan.

C. Jaarlijkse peiling Cultuur Inclusief (CCD-monitor)

Er is behoefte aan harde cijfers om de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld Personeel en Publiek te kunnen volgen. Via de jaarlijkse Peiling Cultuur Inclusief wordt in kaart gebracht in hoeverre de instellingen de Code kennen, men het noodzakelijk acht diversiteit op de vier P’s na te streven, of de Code al wordt toegepast en wat de eventuele resultaten zijn op het gebied van de vier P’s. Daarnaast voeren we veldonderzoek uit o.a. tijdens de werkconferenties.

D. Handreikingen en trainingsaanbod

Er is in het culturele veld en in de creatieve industrie behoefte aan concreet aanbod van workshops, trainingen en tools. Hierbij ligt de focus op een aanbod rondom ‘unconscious bias’ aangezien dit als een belangrijke eerste stap wordt gezien om te komen tot een organisatie die op alle P’s van de Code Culturele Diversiteit (Publiek, Programma, Personeel, Partners) leidt tot een afspiegeling van de samenleving. Voor bestuurders en directies die toe zijn aan een volgende stap wordt concreet aanbod verzameld, dat o.a. wordt ontsloten via de gezamenlijke brancheverenigingen.

Wat worden je taken?

  1. Vertalen van het Actieplan in concrete activiteiten, zoals campagnes en bijeenkomsten
  2. Coördineren maar deels ook zelf uitvoeren van deze activiteiten
  3. de coördinatie en productie van een jaarlijks sectorbreed event over culturele diversiteit en inclusiviteit (waar de prijs ad €5.000 voor best-practice wordt uitgereikt, waar debat plaatsvindt en nieuwe talenten worden gepresenteerd etc.).
  4. Bewaken van de planning en het budget
  5. Zorgen voor de voorbereiding van vergaderingen van de begeleidende stuurgroep
  6. Voorbereiden van rapportages aan subsidiegevers
  7. Vertegenwoordigen van het project naar externe partners, in samenspel met de begeleidende stuurgroep

Wat breng je mee aan kennis en ervaring?

Je hebt na het afronden van een hbo- of wo-opleiding ten minste 5 jaar werkervaring opgebouwd, bij voorkeur in het culturele veld. Daarin is je concrete inzet voor culturele diversiteit duidelijk zichtbaar geworden. Inmiddels ben je bedreven geraakt in het leiden en uitvoeren van complexe projecten met veel belanghebbenden en externe relaties. Je hebt de nodige bestuurlijke en politieke sensitiviteit ontwikkeld en je hebt je kwaliteiten als netwerker en verbinder ruimschoots bewezen. Ook heb je ervaring met evalueren van de (tussentijdse) opbrengsten van projecten. We verwachten dat je gevoel hebt voor de regionale verschillen in het land ten aanzien van dit onderwerp.

Welke vaardigheden heb je in huis?

Je bent een geboren netwerker die graag en zorgvuldig omgaat met mensen. Je bent initiatiefrijk en creatief, maar houdt ook van samenwerken en delen. Een doener, denker en strateeg! Je communiceert helder en toegankelijk, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent inhoudelijk betrokken maar weet ook op gezette tijden afstand te nemen om te monitoren. We zoeken een doener, denker en strateeg.

Wat bieden we?

We bieden een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op maximaal 2 jaar verlenging. Arbeidsvoorwaarden in overleg. We zien je graag zo snel mogelijk beginnen!

Procedure

Colourful People begeleidt de procedure. Voor meer informatie over de opgave en de functie kun je contact opnemen met Rick Verhoeven (023-567 10 30 of 06 267 067 57). Je kunt je CV en motivatiebrief uiterlijk 21 januari 2018 sturen naar Colourful People via onze vacaturesite of naar: r.verhoeven@colourfulpeople.nl

De eerste ronde selectiegesprekken staan gepland op donderdag 8 en vrijdag 9 februari a.s. Wij vragen kandidaten hier rekening mee te houden.

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757