Standaard antwoord op vragen Reprorecht (korte en langere versie)

In de Commissie Auteursrecht (CAR) van 16 oktober jl. kwam naar voren dat er bij diverse branches en de koepels af en toe vragen over Reprorecht binnenkomen n.a.v. de nieuwe factuur. Die gaan merendeel over wel/geen fraude, waarom een nieuwe regeling, is reprorecht echt en variaties daarop.

De koepels hebben een kort en een langer standaard antwoord gemaakt en dat past bij vrijwel alle tot nu toe ontvangen vragen en (boze) mails. Toegezegd is de twee versies aan de CAR te sturen.

De korte (direct hieronder) geeft aan wat er veranderd is.

De lange versie daaronder is bedoeld voor mensen die reprorecht niet kennen, niet vertrouwen en geeft meer algemene uitleg plus een korte toelichting op de nieuwe regeling.

Lees hier de uitleg.