Per 1 mei is de Regeling Omscholing Dansers gewijzigd

De afgelopen periode is er door een werkgroep bestaande uit een afvaardiging van de dansgezelschappen en de vakbond FNV KIEM gewerkt aan een nieuwe omscholingsregeling. Met ingang van 1 mei 2014 is deze nieuwe regeling van kracht.

Lees verder