Met bijgevoegde brief doet de FC aan minister-president Rutte en VNG-voorzitter Van Zanen de volgende oproep: Steun de gemeentelijk gefinancierde culturele organisaties en niet gesubsidieerde culturele organisaties die veelal draaien op vrijwilligers met financiële bijdragen van de rijksoverheid. De brief vindt je hier.