Monitor kunstenaars en afgestudeeerden aan creatieve opleidingen

Dit rapport beschrijft ontwikkelingen binnen de kunstenaarsberoepen in de jaren 2004–2006, 2007–2009 en 2010–2012. Voor afgestudeerden aan creatieve opleidingen is de periode 1994–2010 onderzocht.

Bron: Rijksoverheid