FC

Minister OCW erkent rol overheid bij versterking arbeidsmarkt culturele sector

Minister Bussemaker heeft met grote interesse het adviesrapport ‘Passie gewaardeerd’ in ontvangst genomen.

​De SER en Raad voor Cultuur kom in dit advies met vier oplossingsrichtingen ter verbetering van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Het gaat om voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.

Minister Bussemaker is verheugd over het advies. ‘Het is mooi dat in dit advies concrete oplossingen worden geboden wat er in de sector moet gebeuren’, aldus de minister. ‘Goed dat de sector de bal oppakt, maar ik begrijp dat ook de overheid kan ondersteunen, op financieel of juridische wijze.’

Het advies is tot stand gekomen op verzoek van de sectorale sociale partners, de Federatie Cultuur en de Kunstenbond. ‘Wij voelen ons mede eigenaar van dit onderwerp’, reageerde Suzanne Leclaire-Noteborn, voorzitter van de Federatie Cultuur. Zij was tevens bij de aanbieding aanwezig, net als de Kunstenbond. ‘We nemen zelf de verantwoordelijkheid, de proactieve rol om de arbeidsmarkt te versterken. Dit advies is daarbij baanbrekend.’

Bussemaker: ‘Als de sectorale sociale partners het initiatief nemen, kunnen wij als overheid helpen. Ik hoop dat mijn opvolger de sector politiek gaat steunen en dat het advies echt gebruikt gaat worden. Dan wordt de sector steviger neergezet.’

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553