FC

Meer geld voor meer cultuur

Goed nieuws voor de meer dan 7 miljoen wekelijkse cultuurliefhebbers in Nederland: door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Vandaag maakte Bussemaker haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend.

koffertje_prinsjesdag_2016

Vorig jaar juni maakte Bussemaker al bekend dat ze € 18,5 miljoen extra investeert in de culturele sector in de komende periode. Vandaag voegt de bewindsvrouw daar nog eens € 10 miljoen hieraan toe. Het totale bedrag voor de komende periode is dus 28,5 miljoen extra.  Bussemaker komt met het extra geld tegemoet aan ‘het dringende beroep’ van de Raad voor Cultuur om ‘de financiering van de cultuursector op peil te houden’.

Minister Bussemaker: ‘Cultuur is van grote betekenis, en kan wissels omzetten in de levens van mensen. Ik wil iedereen in Nederland in aanraking brengen met kunst en cultuur: van Vlieland tot Heerlen, van Alexander  tot Fatima. Door nog meer te investeren in de culturele sector, komt er een gevarieerd, kwalitatief goed cultuuraanbod voor iedereen in het hele land tot stand.’

Door deze extra investering gaat er in de periode 2017-2020 ruim 389 miljoen euro naar 88 cultuurinstellingen en 6 fondsen die behoren tot de culturele basisinfrastructuur.  De basisinfrastructuur is opgebouwd met culturele instellingen die een directie subsidie van het rijk ontvangen. De Raad voor Cultuur heeft over de aanvragen van instellingen geadviseerd.

De Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Akademie van Kunsten hebben echter in aanloop naar Prinsjesdag aangegeven dat een investering van in totaal € 24 miljoen (in plaats van de op Prinsjesdag bekend gemaakte € 10 miljoen) de cultuursector zou helpen om op korte termijn specifieke knelpunten op te lossen. Daarmee kan de sector zich gedegen voorbereiden op de aangekondigde stelselherziening ná de periode 2017-2020.

 

Ook het veld reageerde op het nieuws dat op Prinsjesdag 2016 werd gepresenteerd:

Persbericht NAPK: lees meer

Perbericht Kunsten ’92: lees meer

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553