CAO Kunsteducatie 2014-2015 gereed

CAO Kunsteducatie 2014-2015 gereed

De werkgeversorganisatie Kunstconnectie en de vakbonden FNV KIEM en Ntb hebben een definitieve tekst van de CAO Kunsteducatie 2014-2015 vastgesteld. In juni 2014 werd hiertoe een CAO-akkoord gesloten. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015 en bevat afspraken over  salaris, mobiliteit, werktijden en eindejaarsuitkering. U kunt de definitieve CAO-tekst vinden op de websites van CAO-partijen.

Voor meer informatie over de nieuwe CAO kunt u contact opnemen met Kunstconnectie: Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken, telefoon: 030-230 37 40, e-mail:a.thart@kunstconnectie.nl.

Drie vragen over eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet

Drie vragen over eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet

De uitvoering van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is een complexe bezigheid. Om organisaties daarbij te helpen biedt Aon sinds 1 juli 2013 de dienstverlening Ziektewet Casemanagement aan. Gediplomeerde casemanagers ondersteunen organisaties bij de ziektewetbegeleiding, verloning en begeleiding van zieke ex-medewerkers.

Bron: Aon

Belangrijkste HR-maatregelen van Prinsjesdag

Belangrijkste HR-maatregelen van Prinsjesdag

De kernboodschap was dat de overheid zich gaat richten op het helpen van werklozen aan een baan en dat werken lonend moet zijn. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stonden nog een aantal specifieke HR-maatregelen. HR Rendement zet de belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje.

Lees meer (Bron: Rendement.nl)

Relevante zaken uit de begroting SZW

Relevante zaken uit de begroting SZW

De begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die werd gepresenteerd op Prinsjesdag bevat een aantal maatregelen die voor u relevant kunnen zijn. Denk aan de verhoging van de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus of het vervallen van de ouderschapsverlofkorting.

Lees meer (Bron: Rendement.nl)