FC

Nieuws

CAO Kunsteducatie 2014-2015 gereed

CAO Kunsteducatie 2014-2015 gereed

De werkgeversorganisatie Kunstconnectie en de vakbonden FNV KIEM en Ntb hebben een definitieve tekst van de CAO Kunsteducatie 2014-2015 vastgesteld. In juni 2014 werd hiertoe een CAO-akkoord gesloten. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015 en bevat afspraken over  salaris, mobiliteit, werktijden en eindejaarsuitkering. U kunt de definitieve CAO-tekst vinden op de websites van CAO-partijen.

Voor meer informatie over de nieuwe CAO kunt u contact opnemen met Kunstconnectie: Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken, telefoon: 030-230 37 40, e-mail:a.thart@kunstconnectie.nl.

Drie vragen over eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet

Drie vragen over eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet

De uitvoering van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is een complexe bezigheid. Om organisaties daarbij te helpen biedt Aon sinds 1 juli 2013 de dienstverlening Ziektewet Casemanagement aan. Gediplomeerde casemanagers ondersteunen organisaties bij de ziektewetbegeleiding, verloning en begeleiding van zieke ex-medewerkers.

Bron: Aon

Rapport Museumvereniging: collecties onder druk

Rapport Museumvereniging: collecties onder druk

Stad- en streekmusea hebben te weinig budget voor het behoud en beheer van hun collecties. Dat concludeert een commissie van de Museumvereniging onder leiding van SCP-directeur Kim Putters in het rapport Musea voor Mensen.

Bron: Boekmanstichting, Museumvereniging.nl

Museumrapport: ‘Bussemaker, maak meer werk van cultuureducatie in musea’

Museumrapport: 'Bussemaker, maak meer werk van cultuureducatie in musea'

Schoolbezoek aan musea stagneert al jaren. Dat staat in het rapport Musea voor Mensen van de commissie Putters. De commissie roept minister Bussemaker van Cultuur op om meer werk van cultuureducatie te maken.

Bron: de Volkskrant, 9 oktober 2014
Persbericht Museumvereniging
Lees het rapport Musea voor Mensen

Brief VNO-NCW en MKB-NL aan de Vaste commissie Financiën inzake wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen

Brief VNO-NCW en MKB-NL aan de Vaste commissie Financiën inzake wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen

Met deze brief hebben VNO NCW en MKB-NL extra aandacht gevraagd voor de positie van de culturele sector. De brief is in zijn geheel hier te lezen:

1–1411425 brief aan VC commentaar op wetsvoorstel Vpb modernisering VPb-pl…

Bron: MKB Nederland / VNO NCW

Betrokkenheid bij nieuwe Erfgoedwet groot

Betrokkenheid bij nieuwe Erfgoedwet groot

Er komt een nieuwe wet om het Nederlands erfgoed beter te beschermen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met deze Erfgoedwet.

Lees verder

In vogelvlucht: debat Cultuurverkenning Eindhoven (Raad voor Cultuur)

In vogelvlucht: debat Cultuurverkenning Eindhoven (Raad voor Cultuur)

Op woensdag 24 september 2014 organiseerden de Raad voor Cultuur en de gemeente Eindhoven een debat over De Cultuurverkenning. Op deze avond gingen Mary-Ann Schreurs (wethouder Cultuur) en Mathieu Weggeman (lid Raad voor Cultuur) drie columnisten en het publiek in debat over de toekomst van kunst en cultuur.

Lees het volledige verslag

Belangrijkste HR-maatregelen van Prinsjesdag

Belangrijkste HR-maatregelen van Prinsjesdag

De kernboodschap was dat de overheid zich gaat richten op het helpen van werklozen aan een baan en dat werken lonend moet zijn. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stonden nog een aantal specifieke HR-maatregelen. HR Rendement zet de belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje.

Lees meer (Bron: Rendement.nl)

Relevante zaken uit de begroting SZW

Relevante zaken uit de begroting SZW

De begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die werd gepresenteerd op Prinsjesdag bevat een aantal maatregelen die voor u relevant kunnen zijn. Denk aan de verhoging van de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus of het vervallen van de ouderschapsverlofkorting.

Lees meer (Bron: Rendement.nl)

Fiscale maatregelen Prinsjesdag

Fiscale maatregelen Prinsjesdag

Zie de nieuwsbrief van accountantskantoor Tjakkes Riethorst Nijssen die speciaal gewijd is aan de belangrijkste fiscale maatregelen die zijn aangekondigd op Prinsjesdag 2014.

Bekijk de bijlage voor meer informatie (Bron: Tjakkes Riethorst Nijssen)

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553