Persbericht: Extra ondersteuning werklozen culturele sector

Persbericht: Extra ondersteuning werklozen culturele sector

Extra ondersteuning werklozen culturele sector

Amsterdam, 19 april 2013 – Ontslagen werknemers in de culturele sector kunnen vanaf mei 2013 extra ondersteuning krijgen bij het vinden van een andere baan. Hiervoor hebben de werkgevers verenigd in de Federatie Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC), het ministerie van OCW en het UWV gezorgd.

De speciaal voor dit doel in het leven geroepen Servicepunten Kunst & Cultuur zullen ondersteuning bieden aan werknemers die als gevolg van de bezuinigingen op de Rijkscultuursubsidies hun baan zijn kwijtgeraakt of hiermee binnen afzienbare tijd worden geconfronteerd. In aanvulling op de reguliere dienstverlening van UWV bestaat er via dit servicepunt de mogelijkheid om maatwerkondersteuning te krijgen in het zoeken naar een nieuwe baan.
Vanwege de forse bezuinigingen in de cultuursector krimpt het aantal banen, naar verwachting verliezen ongeveer 3.000 werknemers hun baan. Veel ontslagen werknemers met artistieke en creatieve beroepen hebben een lastige arbeidsmarktpositie. Zij kunnen daarom vanaf vier maanden voor ontslag begeleiding naar ander werk krijgen en training of scholing. De Servicepunten Kunst & Cultuur van UWV verzorgen deze voorziening, ook voor reeds ontslagen werknemers. Op 1 april 2013 is een servicepunt in Amsterdam gestart, vanaf 1 mei 2013 wordt de dienstverlening naar behoefte vanuit meerdere servicepunten in het land uitgevoerd.
De FC voert dit project uit met financiële ondersteuning van het ministerie van OCW.

De Federatie Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) bestaat uit de volgende branche- en werkgeversverenigingen: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO; geassocieerd lid), Koepel Opera, Branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening (Kunstconnectie), Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), Nederlandse Galerie Associatie, Nederlandse Museumvereniging (NMV), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (VRM), Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Werkgevers Kunst en Cultuur (WKC), Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB).www.federatiecultuur.nl
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) stimuleert en ondersteunt onder andere mensen om aan het aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. www.uwv.nl.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wil onder andere dat het cultuuraanbod in Nederland van hoge kwaliteit is en toegankelijk voor iedereen. Daarom subsidieert de Rijksoverheid cultuur. www.minocw.nl


Noot voor de redactie: Voor meer informatie over de bestuurlijke samenwerkingsconstructie kunt u contact opnemen met Erik Akkermans, voorzitter FC, op 06 23531442,erik.akkermans@federatiecultuur.nl. Voor meer informatie over de uitvoering van de ondersteuning kunt u contact opnemen met Martin Verboom, projectleider vanuit de FC op 06 52583758,martin.verboom@federatiecultuur.nl.

Download dit bericht als PDF