FC

Nieuws

Voorbereiden op wijzigingen per 1 juli 2014

Voorbereiden op wijzigingen per 1 juli 2014

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet werk en zekerheid, waardoor onder meer het ontslagrecht op de schop gaat. De meeste maatregelen gaan in op 1 juli 2015, maar sommige wijzigingen treden al 1 juli 2014 in werking. Hierop moet u zich binnenkort dus voorbereiden.

Lees verder

Per 1 mei is de Regeling Omscholing Dansers gewijzigd

Per 1 mei is de Regeling Omscholing Dansers gewijzigd

De afgelopen periode is er door een werkgroep bestaande uit een afvaardiging van de dansgezelschappen en de vakbond FNV KIEM gewerkt aan een nieuwe omscholingsregeling. Met ingang van 1 mei 2014 is deze nieuwe regeling van kracht.

Lees verder

Federatie Cultuur doet aanvraag Asschergelden

Federatie Cultuur doet aanvraag Asschergelden

De Federatie Cultuur heeft een Sectorplan Cultuur ingediend ten behoeve van de zogenaamde ‘Asschergelden’. Het ministerie van SZW zal de komende jaren onder voorwaarden sectorale banenplannen co-financieren. Zij heeft hiertoe de ‘Regeling Cofinanciering sectorplannen’ opgesteld.

Het Sectorplan Cultuur, in het kader van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen, is op 1 april 2014 bij het Ministerie van SZW ingediend. Het Agentschap heeft intussen laten weten dat de aanvraag volledig is en dat deze in behandeling is genomen en wordt nu inhoudelijk door het Ministerie en technisch door het Agentschap beoordeeld. Wanneer het ministerie het Sectorplan Cultuur goedkeurt betekent dat meer budget en projecten ten behoeve van banen en mobiliteit voor de medewerkers in de cultuursector.

Persbericht: Extra ondersteuning werklozen culturele sector

Persbericht: Extra ondersteuning werklozen culturele sector

Extra ondersteuning werklozen culturele sector

Amsterdam, 19 april 2013 – Ontslagen werknemers in de culturele sector kunnen vanaf mei 2013 extra ondersteuning krijgen bij het vinden van een andere baan. Hiervoor hebben de werkgevers verenigd in de Federatie Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC), het ministerie van OCW en het UWV gezorgd.

De speciaal voor dit doel in het leven geroepen Servicepunten Kunst & Cultuur zullen ondersteuning bieden aan werknemers die als gevolg van de bezuinigingen op de Rijkscultuursubsidies hun baan zijn kwijtgeraakt of hiermee binnen afzienbare tijd worden geconfronteerd. In aanvulling op de reguliere dienstverlening van UWV bestaat er via dit servicepunt de mogelijkheid om maatwerkondersteuning te krijgen in het zoeken naar een nieuwe baan.
Vanwege de forse bezuinigingen in de cultuursector krimpt het aantal banen, naar verwachting verliezen ongeveer 3.000 werknemers hun baan. Veel ontslagen werknemers met artistieke en creatieve beroepen hebben een lastige arbeidsmarktpositie. Zij kunnen daarom vanaf vier maanden voor ontslag begeleiding naar ander werk krijgen en training of scholing. De Servicepunten Kunst & Cultuur van UWV verzorgen deze voorziening, ook voor reeds ontslagen werknemers. Op 1 april 2013 is een servicepunt in Amsterdam gestart, vanaf 1 mei 2013 wordt de dienstverlening naar behoefte vanuit meerdere servicepunten in het land uitgevoerd.
De FC voert dit project uit met financiële ondersteuning van het ministerie van OCW.

De Federatie Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) bestaat uit de volgende branche- en werkgeversverenigingen: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO; geassocieerd lid), Koepel Opera, Branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening (Kunstconnectie), Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), Nederlandse Galerie Associatie, Nederlandse Museumvereniging (NMV), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (VRM), Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Werkgevers Kunst en Cultuur (WKC), Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB).www.federatiecultuur.nl
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) stimuleert en ondersteunt onder andere mensen om aan het aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. www.uwv.nl.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wil onder andere dat het cultuuraanbod in Nederland van hoge kwaliteit is en toegankelijk voor iedereen. Daarom subsidieert de Rijksoverheid cultuur. www.minocw.nl


Noot voor de redactie: Voor meer informatie over de bestuurlijke samenwerkingsconstructie kunt u contact opnemen met Erik Akkermans, voorzitter FC, op 06 23531442,erik.akkermans@federatiecultuur.nl. Voor meer informatie over de uitvoering van de ondersteuning kunt u contact opnemen met Martin Verboom, projectleider vanuit de FC op 06 52583758,martin.verboom@federatiecultuur.nl.

Download dit bericht als PDF

Pagina 10 van 10« Meest recente...678910

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553