FC

BTW plan is hoge prijs voor cultuur

BTW plan is hoge prijs voor cultuur

De cultuursector maakt zich grote zorgen over het uitgelekte plannen van het kabinet om de btw te verhogen. Theatervoorstellingen, concerten, tentoonstellingen, boeken, beeldende kunst, muzieklessen et cetera worden flink duurder als het aan het kabinet ligt.

“Dit is fnuikend voor het ondernemerschap in de cultuursector.” Aldus Erik Akkermans, voorzitter van de Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). “Na grote bezuinigingen zijn culturele instellingen scherpe prijzen gaan vragen. Dat het kabinet dit nu extra gaat belasten vinden we onbegrijpelijk. Zo prijzen we ons uit de markt.”

Een exact getal wat dit de cultuursector kost heeft de FC nog niet. Akkermans: “Maar alleen al voor podia en musea ramen we het voorlopig op minimaal 30 miljoen, ruim meer dan de 18 miljoen die minister Bussemaker voor cultuur vrijmaakt.”

De FC sluit zich aan bij de acties van MKB Nederland. Ook treedt de FC in overleg met minister Bussemaker over te nemen stappen.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM

info@federatiecultuur.nl
KvK: 34201553