Per heden kunt u zich aanmelden voor ‘Beeldenstorm’, de eerste editie van de conferentie over diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector. Beeldenstorm is voor alle culturele en creatieve professionals die aan de slag willen met het inclusiever maken van de sector, de eigen organisatie, of er gewoonweg meer van willen weten. Het LKCA en het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief zijn de initiatiefnemers van deze dag.

Het doel van de conferentie is om vast te stellen wat we de dag erna kunnen doen om ervoor te zorgen dat de sector diverser en inclusiever wordt. Welke beelden laten we los, welke bouwen we op en wat gaan we doen. Actie dus! Daarom is er een programma gemaakt waarin alle ruimte is voor onderzoek, dialoog en agendasetting. De dag wordt feestelijk afgesloten met de &Award: de prijs voor een beeldbestormer die het verschil heeft gemaakt. Inschrijven voor de &Award kan tot 6 november.

De conferentie is op maandag 10 december 2018 in Theater Gooiland in Hilversum. Aanmelden kan bij het LKCA.