De Federatie Cultuur heeft Suzanne Leclaire-Noteborn unaniem benoemd tot voorzitter. Zij treedt in functie per 1 juli 2016.

Suzanne Leclaire-Noteborn

Suzanne Leclaire-Noteborn

Leclaire (41) werkt als zelfstandig adviseur voor de cultuursector, overheid en het bedrijfsleven. Ze was eerder onder meer leidinggevende bij het Ministerie van OCW en directeur-bestuurder van het centrum voor de kunsten Pier K.

“Met Leclaire kiest de FC voor een verbinder die de krachten in het cultuurveld kan bundelen. De kunst- en cultuursector is in transitie en die eendracht is meer dan ooit nodig.” Aldus Yolande Melsert, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en vice- voorzitter van de FC.

Leclaire volgt Erik Akkermans op, die ruim vier jaar de FC heeft geleid. Onder zijn voorzitterschap nam de FC een belangrijke positie in het verkeer tussen de brancheverenigingen en landelijke partijen waaronder de overheid. “Dankzij Akkermans is de FC een spil in het cultuurbeleid geworden. Zijn inzet heeft de FC op de Haagse kaart gezet” zo stelt Siebe Weide, directeur van de Museumvereniging en penningmeester van de FC.Akkermans was de trekker van grote projecten op sociaal gebied, zoals het Sectorplan Cultuur en het mobiliteitsproject voor de vanwege bezuinigingen ontslagen werknemers in de cultuur.