Cultuurconnectie

15-logo-CC-CMYK

Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Tot de leden van Cultuurconnectie behoren centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur.

 

Lucasbolwerk 11
3512 EH  UTRECHT
www.cultuurconnectie.nl

jan brands

Contactpersoon:
Jan Brands (directeur)
Tel.: +31 (30) 2303740

Museumvereniging

De Museumvereniging is er voor het belang van de musea in Nederland. 
De vereniging streeft naar een positief imago van musea, hoge kwaliteit van de branche en een groot en divers museumpubliek. Ze richt zich met haar diensten op de leden, haar promotie op het publiek en haar invloed op de politiek.

 

Postbus 2975
1000 CZ  AMSTERDAM
www.museumvereniging.nl

 

 

 

Contactpersoon:
Vera Carasso (directeur)
Tel.: +31 (20) 5512900

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is de branchevereniging van de professionele podiumkunstproducenten in Nederland. De NAPK fungeert als werkgeversorganisatie en bevordert tegelijkertijd de positionering van de podiumkunsten richting politiek, verschillende overheden en relevante culturele fondsen.

 

Piet Heinkade 5
1019 BR  AMSTERDAM
www.napk.nl

 

Contactpersoon:
Mirjam Terpstra (directeur)
Tel.: +31 (20) 7517010

Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)

logo VNPF

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) behartigt de collectieve belangen van de poppodia en -festivals van Nederland. Daarnaast streeft het naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en –festivals.

 

Bataviastraat 24 unit 1.13
1095 ET  AMSTERDAM
www.vnpf.nl

Berend Schans

Contactpersoon:
Berend Schans (directeur)
Tel.: +31 (20) 4215005

Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)

VOB

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bestaat uit ruim 160 leden, een bestuur en bureau. Samen werkt de VOB aan de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties (POI’s) en de landelijke organisaties. De openbare bibliotheken verlenen diensten aan zo’n zes miljoen gebruikers en alle scholen.

 

Hamburegerstraat 28A
3512NS Utrecht
www.debibliotheken.nl

 

Contactpersoon:
Klaas Gravesteijn (directeur)
Tel.: +31 (30) 3070300

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) is de belangrijkste belangenbehartiger van theaters en concertgebouwen. De VSCD levert  kennis en kunde die de podia, en daarmee de podiumkunsten, ten goede komen. Zij doet dit ook in uitwisseling en samenwerking met leden en andere koepelorganisaties.

 

Lucasbolwerk 11
3512 EH UTRECHT
www.vscd.n

Contactpersoon:

Gabbi Mesker (directeur)
Tel.: +31 (20) 6647211

Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO)

De Vereniging van Nederlandse Orkesten zet zich in voor de gezamenlijke belangen van de professionele symfonieorkesten in Nederland. Het doel van de vereniging is een innovatieve, samenwerkende en krachtige orkestensector.
De vereniging adviseert, ondersteunt en informeert allen die bijdragen aan de successen en waarde van Nederlandse orkesten in het lokale, regionale, nationale en internationale veld.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem contact op met onze secretaris

Mevrouw Chris Dingjan, secretaris
c.dingjan@vvno.nl
+31 6 25 63 98 74