Cultuurconnectie

15-logo-CC-CMYK

Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Tot de leden van Cultuurconnectie behoren centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur.

 

Lucasbolwerk 11
3512 EH  UTRECHT
www.cultuurconnectie.nl

jan brands

Contactpersoon:
Jan Brands (directeur)
Tel.: +31 (30) 2303740

Koepel Opera

De Koepel Opera is een informeel verband van de Nationale Opera & Ballet, de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid en vertegenwoordigd de operabranche binnen de sector Kunst en Cultuur.

 

p/a Nationale Opera & Ballet
Waterlooplein 22
Postbus 16822
1001 RH AMSTERDAM

Contactpersoon:
Anne Marie Hoogland (Business Manager DNO)
Tel.: +31 (20) 5518270

Museumvereniging

De Museumvereniging is er voor het belang van de musea in Nederland. 
De vereniging streeft naar een positief imago van musea, hoge kwaliteit van de branche en een groot en divers museumpubliek. Ze richt zich met haar diensten op de leden, haar promotie op het publiek en haar invloed op de politiek.

 

Postbus 2975
1000 CZ  AMSTERDAM
www.museumvereniging.nl

Siebe Weide

Contactpersoon:
Siebe Weide (directeur)
Tel.: +31 (20) 5512900

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is de branchevereniging van de professionele podiumkunstproducenten in Nederland. De NAPK fungeert als werkgeversorganisatie en bevordert tegelijkertijd de positionering van de podiumkunsten richting politiek, verschillende overheden en relevante culturele fondsen.

 

Piet Heinkade 5
1019 BR  AMSTERDAM
www.napk.nl

Contactpersoon:
Yolande Melsert (directeur)
Tel.: +31 (20) 7517010

Nederlandse Galerie Associatie (NGA)

De NGA is de brancheorganisatie voor het Nederlandse galeriewezen. Sinds de oprichting in 2003 behartigt de NGA de belangen van professionele galeriehouders en in het bijzonder die van de aangesloten leden.

 

Westeinde 22
2512 HD  DEN HAAG
http://nederlandsegalerieassociatie.nl

Contactpersoon:
Samantha Hoekema (secretaris)
Tel.: +31 (70) 3605001

Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)

logo VNPF

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) behartigt de collectieve belangen van de poppodia en -festivals van Nederland. Daarnaast streeft het naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en –festivals.

 

Funenpark 1
1018 AK  AMSTERDAM
www.vnpf.nl

Berend Schans

Contactpersoon:
Berend Schans (directeur)
Tel.: +31 (20) 4215005

Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)

VOB

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bestaat uit ruim 160 leden, een bestuur en bureau. Samen werkt de VOB aan de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties (POI’s) en de landelijke organisaties. De openbare bibliotheken verlenen diensten aan zo’n zes miljoen gebruikers en alle scholen.

 

Postbus 16146
2500 BC  DEN HAAG
www.debibliotheken.nl

Arthur Schellekens

Contactpersoon:
Arthur Schellekens (directeur)
Tel.: +31 (70) 3090500

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

VSCD

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) is de belangrijkste belangenbehartiger van theaters en concertgebouwen. De VSCD levert  kennis en kunde die de podia, en daarmee de podiumkunsten, ten goede komen. Zij doet dit ook in uitwisseling en samenwerking met leden en andere koepelorganisaties.

 

Funenpark 1
1018 AK  AMSTERDAM
www.vscd.n

Contactpersoon:
Hedwig Verhoeven (directeur)
Tel.: +31 (20) 6647211