Federatie Cultuur, Kunsten '92 en FNV-Kiem luiden de noodklok

Op 23 november 2015 stuurde de Federatie Cultuur – tezamen met Kunsten ’92 en FNV-Kiem – een noodkreet naar de Tweede Kamerleden die op maandag 30 november vergaderen over de cultuurbegroting.

In de brief wordt vastgesteld dat met het huidige beleid en het huidige budget de culturele infrastructuur verder zal inkrimpen en nieuwe generaties minder kansen zullen krijgen zich te ontwikkelen. De Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en FNV-Kiem vragen de Tweede Kamerleden om met een brede en realistische blik naar de culturele sector te kijken en een aantal knelpunten op te lossen  voordat de sector nog verder afkalft.

Download de brief: Gezamenlijke brief Cultuurbegroting 23 nov 2015

N.B. In de NRC verscheen ook een artikel naar aanleiding van de brief. Dit artikel is via deze link op de website van de NRC terug te vinden.